Tâm đố kỵ tựa như rắn độc
Dễ hại người, tổn gốc đức nhân
Tích xưa Công Báo diệt thân
Rắp tâm hãm hại bao lần Tử Nha

Thuở Đức Phật Thích Ca giảng Pháp
Cũng có phường gian ác xỏ xiên
Vu oan giá họa khắp miền
Những mong phá hoại uy nghiêm của Ngài

Rồi hòa thượng Tế Công tài đức
Phép thần thông siêu xuất phi phàm
Cũng đành lưu lạc thế gian
Bởi phường tật đố mưu toan hại người

Kết quả hình ảnh cho hòa thượng Tế Công"
Hòa thượng Tế Công. Ảnh: DKN.TV.

Thói ghen ghét mọi thời đều có
Bao thị phi từ đó mà ra
Giống như thuốc độc, mầm tà
Trước thì hại kỷ, sau là hại nhân

Kẻ đố kỵ nuôi tâm bất chính
Mọi khắc thời toan tính đua chen
Chỉ lo thua chị kém em
Thói thường ích kỷ lại quen hợm mình

Chịu thua thiệt bất bình ra mặt
Thấy người hơn thì ắt chê bai
Quên câu trọng đức mến tài
Chỉ ưa tranh luận đúng sai đủ điều

Thói ghen ăn tức ở của người Việt
Ảnh minh họa: Viettri.net.

Tâm phấp phỏng như diều trước gió
Gặp đồng môn càng khó từ bi
Sẵn sàng kích khởi sân si
Xa rời Chân – Thiện dễ gì Nhẫn đây?

Ví như có tâm này nên bỏ
Đố kỵ luôn làm khó đường tu
Hủy đi công đức thiên thu
Ghét ghen người cũng bằng như hại mình!…

Clip ý nghĩa: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Từ Khóa: