Loe hoe chỉ mấy tiếng gà,
Giọng chim líu ríu đi xa chốn nào?
Sáng rồi còn sót vì sao,
Cố nhìn ta, cố vẫy chào rồi đi…

Xuân đang độ, tuổi đang thì,
Sao mây xám kéo tái tê đầy trời?
Tưởng sáng lành, hóa chơi vơi,
Tưởng nắng ngọt, đợi Mặt Trời xanh hơn…

Loe hoe chỉ mấy tiếng gà. Giọng chim líu ríu đi xa chốn nào? (Ảnh: Pinterest.com)

Có gì thắc thỏm trống trơn,
Hình như sắp có cơn giông cuối trời.
Gió rin rít, mây xám trôi,
Gió giông ơi, chút phận người gió giông…

Ngày mai, Trái Đất hư không,
Con chim kia đứng rỉa lông một mình.
Nhanh lên, vòi vọi cao xanh,
Bay cùng ta nhé, ngọn ngành kể sau…

Có gì thắc thỏm trống trơn. Hình như sắp có cơn giông cuối trời. (Ảnh: Pinterest.com)

Trên này mây đủ sắc màu,
Ngoái trông, mưa ngập Địa Cầu trắng phau…
Danh, Lợi, Tình kiếp sang giàu,
Thời Mạt thế, nhuốm bạc đầu thế gian.

Ngoại thân đầy, nặng thuyền nan,
Chông chênh sóng dữ, muôn vàn hiểm nguy…
Vòm trời mới, hót say mê,
Bầy chim buổi sáng bay về,
nắng trong…

La Vinh