Phố xanh thoáng chốc rơi mưa
Gió giăng mờ mắt, cây thưa gẫy cành
Mặt sông sóng nổi dập dềnh
Loi nhoi bờ cát, cuộn thành dòng trôi.

Phố xanh thoáng chốc rơi mưa, gió giăng mắt bão, cây thưa gẫy cành (Ảnh: flickr)

Câu thơ hụt hẫng buông lơi
Phải đâu duyên kiếp bãi bồi mà cho
Phố mưa có phải đi đò
Trời mênh mông nước, rủi lo phận mình

Cớ can cái bóng vô hình
Mải vui nên phố thình lình ngập mưa.

Phố mưa có phải đi đò, trời mênh mông nước, rủi lo phận (Ảnh: mìnhdeskgram.net)

Sao Khang