Cổng trời nay đã mở
Đón nhân đức thiện lương
Chỉ thành tâm tu luyện
Hào quang rọi sáng đường.

Những thiên thần dễ mến
Hoa sen cầm trên tay
Nụ cười mang thân thiện
Trao may mắn mỗi ngày

Nụ cười mang thân thiện, trao may mắn mỗi ngày (Ảnh: Chanhkien.org)

Họ truyền nhau gì nhỉ 
Thành niệm chín chữ vàng
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn trời ban..

Chỉ quay về truyền thống
Vạn vật sẽ hồi sinh
Thoát tai ương kiếp nạn
Trở về cố hương mình…

Chỉ quay về truyền thống, vạn vật sẽ hồi sinh (Ảnh: Youtube)

Kim Thoa