Nếu một ngày mai nắng nhạt màu
Bình minh chim chóc chẳng gọi nhau
Đất trời không giống như ngày cũ
Níu được gì đây trong đớn đau.

Nếu một ngày mai nắng nhạt màu. Bình minh chim chóc chẳng gọi nhau. (Ảnh: Flickr)

Nếu một ngày kia mọi thứ thay
Tân thiên tân địa có ai hay
Người người xếp đó chờ tên gọi
Địa ngục thiên đàng định phút giây.

Nếu… nếu làm chi tự chọn thôi
Cánh cổng hai bên mở hết rồi
Thiện ác phân minh lần duy nhất
Chờ đợi vạn năm kiếp luân hồi

Trường Giang

Từ Khóa: