Nhớ biết bao thời gian trong quá khứ
Chuyện vui buồn dệt thành tuổi thơ
Kỷ niệm ơi nhớ mãi tới giờ
Những tháng ngày mộng mơ lúc nhỏ

Kỷ niệm ơi nhớ mãi tới giờ, những tháng ngày mộng mơ lúc nhỏ (Ảnh: picswe.com)

Anh em xa rồi liệu còn có
Ngày nào đó sẽ gặp lại nhau
Thoáng cô đơn bổng thấy sầu
Nhìn về hiện tại mà đau hết lòng
Xa quê sống đất phồn vinh

Anh em xa rồi liệu còn có, ngày nào đó sẽ gặp lại nhau (Ảnh: tinhhoa.net)

Anh em thì có chân tình thì không
Bạn bè quen biết thì đông
Nhưng mà thân thiết thi không đứa nào
Sống giữa thành thị ồn ào
Đêm về lại thấy xuyến sao trong lòng.

Văn Thạch