Không nghe, không nói, không nhìn
Có khi rung đủ trái tim người đời?
Sầu không khóc, vui không cười
Mây bay chầm chậm lên trời trắng mây…

Người đến đó, kẻ qua đây
Sông kia có lúc vơi đầy tháng năm?
Ý không động được thân tâm
Cơn mưa cứ mát mãi phần mát trong!

Người đến đó, kẻ qua đây, sông kia có lúc vơi đầy tháng năm ? (Ảnh: huaban.com)

Đường đời lúc thẳng lúc cong
Cánh chim lúc thấp lúc vòng lên cao
Đôi khi rụng một vì sao
Trời đêm xanh có khi nào thấp đâu

Không nói mà đã nên câu
Không nhìn mà thấy thẳm sâu cuộc đời?
Không nghe đã rõ ý người
Tưởng không mà có gấp mười bởi không?

Không nói mà đã nên câu, không nhìn mà thấy thẳm sâu cuộc đời ? (Ảnh: pinosy.com)

Đất trời tỏa nắng mênh mông
Tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…
Trở về ta vẫn là ta
Một sinh mệnh chẳng thể là số không!

Nhị Nguyễn

Xem thêm: