Xuôi cùng cơn gió Hồng Lĩnh xuống
Đường trơn in dấu chân mẹ về
Cuối năm phiên chợ, người đông nghịt
Chênh vênh cầu Ngạo – em cùng đi

Gió cũng theo ta cùng xuống chợ
Thổi bay tà áo mới mùa xuân
Hương trầm nhuộm gió thơm ngào ngạt
Trời ấm dần lên, đất ấm dần

Hương trầm nhuộm gió thơm ngào ngạt, trời ấm dần lên, đất ấm dần (Ảnh: luxfon.com)

Bát ngát con đường quê cuối Chạp
Lòng theo vạt nước chuyển ra Giêng
Bốn bề thơm thảo giàn gấc chín
Hoa cải vàng theo đến bến sông

Mai mốt em về đi chợ huyện
Mưa bay như bụi chốn đông người
Ngàn hạt mưa rơi ngàn thương mến
Có nhớ ngày xuống chợ cùng tôi.

Ngàn hạt mưa rơi ngàn thương mến, có nhớ ngày xuống chợ cùng tôi. (Ảnh: golfian.com)

Thành Nghị

Từ Khóa: