Có một con ngõ mang tên “Xóm chạy thận” (Ảnh)

Khác 14/08/15, 12:13

Mong viện phí không tăng, mong BHYT đừng thay đổi, mong sức khỏe đừng mau xuống để còn làm việc - cuộc sống của những con người trong "Xóm chạy thận" (Hà Nội) là từng ngày hy vọng được sống, được làm việc và sinh hoạt bình dị cùng nhau. Phan ...

End of content

No more pages to load