Xe cấp cứu giả ở Trung Quốc

Khác 09/03/15, 05:28

Khi chồng của cô Hoàng ở Ôn Châu cần được chuyển đến một bệnh viện khác, cô đã quay số “120” – đường dây nóng cấp cứu – để gọi một chiếc xe cấp cứu. Một chiếc xe đến nơi – nhưng đó không phải là một chiếc xe cấp ...

End of content

No more pages to load