Bí ẩn về virus

Khoa học - Công nghệ 07/10/23, 10:00

Sự tồn tại không thể giải thích bằng thuyết tiến hóa của virus. Virus có sinh mệnh không? Trong DNA của con người có virus? Có câu nói virus là lỗ đen của thuyết tiến hóa, một khi dính đến virus thì thuyết tiến hóa sẽ mất linh. Vì sao? Chào ...

End of content

No more pages to load