Hạnh ngộ Hoa Ưu Đàm: Nhắn rằng buông bỏ hữu vi, xả buông chấp trước, sân si sở cầu

Nghệ thuật 11/01/20, 07:48

Ưu Đàm hoa, Ưu Đàm hoa! Thiên hoa triển hiện nhắn ta điều gì? Nhắn rằng buông bỏ hữu vi Xả buông chấp trước, sân si sở cầu Nhắn rằng sinh mệnh từ đâu... Nhân sinh thoắt đã bạc đầu sớm mai Nhắn rằng tuyết lạnh hoa khai Luyến lưu chi kiếp trần ai đoạn trường Nhắn rằng ...

End of content

No more pages to load