Tại sao không nên tặng nho cho người ốm?

Bệnh & Thuốc 20/03/17, 12:43

Tin rằng nho nhiều vitamin và dưỡng chất, nhiều người mua để cho người bệnh ăn bồi dưỡng. Sự thật sẽ khiến bạn giật mình vì các thành phần trong nho ngăn cản quá trình chuyển hóa thuốc, vô hiệu tác dụng của làm thuốc đồng thời còn hình thành ...

End of content

No more pages to load