Hành trình Trương Đạo Lăng học đạo giúp dân

Văn hóa 29/08/15, 06:45

Trương Đạo Lăng thời Đông Hán là người sáng lập ra Đạo giáo, ông còn có biệt hiệu là “Trương Thiên Sư”. Ở Trung Quốc, nhà nhà đều biết đến danh tiếng của ông. Quá trình Trương Đạo Lăng tu luyện đắc đạo thành thần tiên Trương Đạo Lăng là người huyện ...

Câu chuyện hổ dữ làm bạn với Quách Văn Thần Tiên

Văn hóa 15/08/15, 03:35

Loài hổ là vua của muôn thú, là chúa muôn loài, khi con người gặp cũng sợ hãi vô cùng. Nhưng trong quá khứ rất nhiều cao tăng đắc đạo lại có thể chế ngự, điều khiển những 'vị vua' này và còn làm bạn với chúng nữa, điều gì ...

End of content

No more pages to load