Học nhanh 10 cụm từ thú vị với ‘Pay’

Học tiếng Anh 29/08/17, 11:47

Pay - /peɪ/ có nghĩa là trả, đưa. Có những cấu trúc, cụm từ đi với 'pay' rất hay gặp khi học tiếng Anh, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài dưới đây nhé! 1. pay attention to: chú ý đến 2. pay a compliment: khen 3. pay a visit to sb: ...

End of content

No more pages to load