Tỏi rất tốt, tỏi mầm còn tốt hơn

Liệu pháp tự nhiên 28/02/15, 09:08

Theo kinh nghiệm miệng truyền tai, có lẽ bạn sẽ vứt những củ tỏi đi ngay khi thấy chúng mọc mầm xanh. Tuy nhiên từ nay bạn sẽ cần không làm như thế nữa, bởi vì theo các nhà nghiên cứu khoa học thì những củ tỏi mới mọc mầm ...

End of content

No more pages to load