Khiêm tốn tạo sức mạnh, kiêu ngạo tất suy vong

Văn hóa 23/08/15, 05:20

Cuối thời chiến quốc, trong các nước chư hầu, nước Tần ngày càng lớn mạnh, thường xuyên mở rộng thế lực sang các nước xung quanh. Năm 270 TCN, nước Tần phái 20 vạn quân đánh nước Hàn, bao vây nước Triệu. Hàn và Triệu là nước láng giềng, quan ...

End of content

No more pages to load