“Thuận đạo Trời thì hưng, nghịch đạo Trời thì vong”, vậy “Trời” rốt cuộc là ai?

Văn hóa 22/03/17, 16:12

Trong văn hóa truyền thống, “Thiên” (trời, ông trời, thiên nhiên…) là một khái niệm vô cùng quan trọng. Về “thiên”, từ xưa đến nay, người dân thông thường vừa kính sợ vừa thân thiết gọi "Thiên" là “ông trời”. Đế vương của các triều đại trong lịch sử thường phải ...

End of content

No more pages to load