Lão Tử nói: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên”. Con người sống và hành xử thuận theo tự nhiên thì chính là phù hợp với Thiên lý. Chính vì phù hợp với Thiên lý nên họ sẽ được chư Thần che chở. Còn người mà từ lời nói đến hành động đều trái ngược với Thiên lý thì chính là đang tự chiêu mời vận rủi cho mình.

Thời cổ đại, các bậc Thánh hiền như Lão Tử, Khổng Tử… luôn hiểu rằng, phải đề cao đạo đức làm người, sống phải phù hợp với Thiên lý thì mới tồn tại được lâu dài và mong được bình an.

Có lần, học trò của Khổng Tử là Tử Trương hỏi ông: “Thưa thầy, phải như thế nào mới có thể dễ dàng đi lại được?”

Khổng Tử trả lời: “Một người mà lời nói trung thực thành tín, hành động ngay thẳng cung kính thì cho dù là ở nước mọi rợ, vẫn có thể dễ dàng đi lại được. Còn, người mà lời nói không có tín, hành động không cung kính thì cho dù ở ngay quê hương mình thì cũng có thể dễ dàng đi lại được sao? Lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ “lời nói phải có tín, hành động phải cung kính” ở trong đầu thì mới có thể đi lại được!”

Tử Trương nghe những lời này của Khổng Tử bèn viết lại và luôn mang theo bên mình.

Lời nói và việc làm của một người là chịu sự chi phối của ý thức và tư tưởng của người đó. Cho nên, biểu hiện của lời nói và việc làm sẽ phản ánh ra suy nghĩ và tư tưởng của người ấy.

Trong ý thức và tư tưởng nếu như luôn nhớ kỹ rằng: “Lời nói phải có tín, hành vi phải cung kính” thì trong hành vi, lời nói của người ấy tự nhiên sẽ có tín và cung kính. Khi ấy, người khác đều có thể cảm nhận, hiểu được và tán đồng; do đó việc làm của họ tự nhiên cũng thuận lợi và thông suốt.

“Trung tín” và “Cung kính” là phù hợp với Đạo lý của Trời Đất và luân lý làm người, là chính Đạo. Lời nói và hành vi của một người nếu như có thể tuần hoàn theo Thiên lý, chính Đạo thì các chư Thần đều sẽ trợ giúp, che chở cho họ. Biểu hiện của việc Thần trợ giúp chính là người ấy được khai mở cho một con đường để đi, có thể làm gì cũng thuận lợi.

Kết quả hình ảnh cho bồ tát
(Ảnh minh họa)

Cổ nhân nói: “Thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong.” Ý nói rằng, người sống thuận theo lý của Trời thì sẽ ngày càng hưng thịnh, người chống lại lý của Trời thì tất sẽ bị tiêu vong.

Người xưa hiểu rõ thiên lý, hiện tượng thiên văn, càng hiểu rõ rằng thiên lý là không thể làm trái. Nên họ luôn suy xét đến hành vi, lời nói của mình.

Một người có suy nghĩ, tư tưởng, quan niệm đạo đức và lời nói, hành vi không phù hợp Thiên lý, thậm chí còn chống lại Thiên lý thì tất sẽ bị Thiên thượng cảnh báo, trừng phạt. Cũng chính là điều mà chúng ta vẫn thường gọi là báo ứng. Bản thân một người không thuận theo Thiên lý thì chính là đang tự chiêu mời vận rủi cho mình.

Con người hiện đại, có rất nhiều người không tin vào sự tồn tại của Thần, cũng không tin tưởng rằng làm việc ác sẽ phải chịu ác báo. Cho nên, họ không chú trọng đạo đức, làm ra rất nhiều việc xấu cho bản thân, người khác và xã hội.

Bởi vì trong tư tưởng của họ đã không tin rằng, làm việc ác cho dù có thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật nơi con người, nhưng vẫn sẽ bị Thần trừng phạt nên họ dám làm tất cả. Người như thế sao có thể thoát khỏi nguy hiểm đây?

Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch