Phú quý của một người từ đâu mà đến?

Văn hóa 07/10/16, 12:25

Khổng Tử nói: “Nhà tích thiện tất có dư phúc, tích những điều không thiện thì có dư họa”. Người tích thiện, đạt được thiện báo, bản thân hưởng thụ không hết, còn dư để lại cho con cháu đời sau. Trái lại, người làm việc không tốt thì gặp ác ...

Nguyên nhân người làm việc ác mà “không bị” ác báo

Văn hóa 21/04/16, 07:23

Người phương đông từ xưa đến nay đều tin tưởng rằng, "thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo". Tin rằng "thiện ác có báo" là thiên lý và là sự thật tồn tại một cách khách quan, không thay đổi. Thế nhưng, đã có "ác hữu ác báo" rồi thì ...

End of content

No more pages to load