Phân biệt Talk to và Talk with

Học tiếng Anh 08/02/17, 17:52

Talk to và Talk with cùng có nghĩa là nói chuyện với ai đó nhưng giữa chúng vừa có điểm giống nhau và cũng có điểm khác nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Giống nhau: Nếu việc nói chuyện không có sắc thái tình cảm gì đặc biệt, bạn có thể ...

Phân biệt say, tell, talk và speak

Học tiếng Anh 26/09/15, 09:42

Say: Nghĩa: Nói ra, nói rằng, nhấn mạnh nội dung được nói ra. Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Có thể sử dụng “say something”(nói điều gì đấy) hoặc “say something to somebody.” (nói điều gì đấy với ai đấy) Ví dụ: I want to say something about my ...

End of content

No more pages to load