Chiếc đao của Quan Vũ nặng bao nhiêu cân?

Khác 02/03/16, 11:34

Chiếc đao của Quan Vũ có tên đầy đủ là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Xem qua phim Tam Quốc Diễn Nghĩa có lẽ ai cũng biết đến chiếc đao này của Quan Vũ. Thanh Long Yển Nguyệt Đao là một loại đao thuộc Yển Nguyệt Đao. Thông qua khảo ...

End of content

No more pages to load