Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha

Trí huệ cổ nhân 15/10/19, 14:30

“Tôn Sư trọng Đạo” là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống phương Đông. Người thầy lấy Đức và tài mà dạy học trò về đạo, cùng với kỹ năng, tri thức và cách đối nhân xử thế, quy phạm về hành vi mà khiến một đời người thành ...

End of content

No more pages to load