Trung Nghĩa Truyện – Quan Vũ (P.2): Kinh Châu trọng yếu, 3 nước đều muốn tranh giành – Lũ chìm 7 đạo, Quan Vũ uy chấn Hoa Hạ

Câu chuyện lịch sử 04/08/21, 10:00

Lại nói về phía Tào doanh, sau khi Quan Vũ rời đi, có một số tướng sĩ đề nghị nên đuổi theo bắt Quan Vũ đưa về. Tào Tháo ngăn cản bọn họ, ông nói rằng: “Mỗi người thờ một chủ, không cần đuổi theo”... Tiếp theo Phần 1 Mặc dù ...

End of content

No more pages to load