2 câu chuyện ngắn khai mở trí tuệ nhân sinh

Nhân sinh cảm ngộ 29/08/21, 11:00

Có vị sư trụ trì nọ đã lớn tuổi, vì vậy ông muốn chọn một người xuất sắc nhất trong những đệ tử của mình để kế thừa y bát... 1. Chọn người kế thừa y bát Trong số chúng tăng tại chùa, mọi người đều thấy rằng Nhược Sinh cùng Tuệ ...

End of content

No more pages to load