Nhật ký thu nhỏ trên túi trà đã qua sử dụng

Thế giới 06/02/18, 15:45

Có nhiều cách khác nhau để viết được một cuốn nhật ký và người nghệ sĩ đến từ New York, Ruby Silvious đã phát hiện ra một cách tuyệt vời để lưu lại những dòng kỷ niệm - viết trên túi trà đã qua sử dụng.

End of content

No more pages to load