Những chủng tộc trong ‘Lord of the Rings’ và ‘The Hobbit’

Khác 20/12/14, 23:41

Dành cho những khán giả muốn tìm hiểu thế giới trong “The Hobbit” (Người Hobbit) và “The Lord of the Rings” (Chúa tể những chiếc nhẫn) của nhà văn Tolkien, dưới đây là những nhân vật chủ chốt trong bộ tiểu thuyết này. Chủng tộc tự do “Tự do”, không chỉ mang ...

End of content

No more pages to load