Đọc chuẩn 12 tháng và 4 mùa trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 07/03/18, 11:36

Đây là kiến thức rất cơ bản nhưng không phải ai cũng phát âm chuẩn. Chúng ta cùng ôn lại nhé! Các tháng trong năm January (viết tắt = Jan) /ˈdʒæn.ju.er.i/: tháng 1 February (viết tắt = Feb) /ˈfeb.ruː.er.i/: tháng 2 March (viết tắt = Mar) /mɑːrtʃ/: tháng 3 April (viết tắt = Apr) /ˈeɪ.prəl/: ...

End of content

No more pages to load