11 khẩu lệnh thể thao bằng tiếng Anh

Học tiếng Anh 05/03/18, 10:09

Những khẩu lệnh dưới đây rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết tên gọi của chúng trong tiếng Anh. Chúng ta cùng học nhé! Fall in! /fɑːl/ /ɪn/ — Tập hợp! Attention! /əˈten.ʃən/ — Nghiêm! At case! /ət/ /keɪs/ — Nghỉ! Dismiss! /dɪˈsmɪs/ — Giải tán! Eyes front! (Ready front!) /aɪz/ /frʌnt/ — Nhìn ...

Mệnh lệnh thức

Học tiếng Anh 05/07/17, 16:52

Câu mệnh lệnh (câu cầu khiến) là câu được dùng khi yêu cầu, đề nghị hoặc ra lệnh cho ai làm điều gì đó. Câu mệnh lệnh còn được sử dụng để đưa ra lời khuyên, lời khuyến khích, động viên, nhắc nhở, hướng dẫn,... Câu mệnh lệnh trực tiếp - ...

End of content

No more pages to load