Biết tôn trọng người khác là một loại mỹ đức

Văn hóa 17/04/16, 05:57

Biết tôn trọng người khác là yêu cầu tối thiểu của làm người. Thực sự làm được tôn trọng người khác, chính là một loại cảnh giới, một loại mỹ đức. Mạnh Tử nói: "Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người kính lại mình". Câu nói ấy ...

Người quân tử không dễ thay lòng đổi dạ

Văn hóa 14/01/16, 05:15

Mạnh Tử là người có phẩm hạnh và đạo đức cao thượng, cả đời tận lực vì sự nghiệp dạy học, dù cả cuộc đời ông sống trong cảnh nghèo túng, chưa từng ra làm quan, nhưng vị thế là bậc tôn sư của một thời đại của ông không ...

End of content

No more pages to load