15 sáng kiến của những kẻ lười

Khác 16/03/16, 06:59

Có một sự thật, đó là những người lười thường thông minh. Đây cũng có thể là mối quan hệ biện chứng, họ thông minh nên họ có sáng kiến, có sáng kiến nên họ ...

End of content

No more pages to load