Vay trả – trả vay, biết ngày nào kết?

Nghệ thuật 01/07/19, 08:00

Ai ơi sống ở trên đời Không gây thù oán nói lời khó nghe Đừng thấy người xấu mà chê Cũng đừng cười nhạo trêu chòng người điên Đừng khoe ta có lắm tiền Đừng khinh kẻ khó, người hiền ...

End of content

No more pages to load