Nan giải về học tiếng Anh tại Việt Nam

Học tiếng Anh 07/03/16, 09:31

Tiếng Anh (English) là “International language” (ngôn ngữ quốc tế). Thế nhưng, nó vẫn chưa thể là ngôn ngữ “quốc tế” ở Việt Nam. Tiếng Anh hiện vẫn đang là một vấn đề nan giải trong xã hội nói chung và trong cộng đồng học sinh sinh viên Việt Nam ...

End of content

No more pages to load