Đừng ép con học vì điểm số

Cha mẹ thay đổi 14/06/20, 09:15

Mỗi thời có những quan điểm về điểm số không giống nhau, nhưng những người 'thích điểm số' thì luôn giống nhau, đó là bằng mọi giá để có điểm thật cao, học ngày học đêm, học thêm học nếm, đủ mọi thứ trên đời. Học vì điểm số con chưa ...

End of content

No more pages to load