Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần VII)

Học tiếng Anh 06/10/15, 12:38

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ hữu ích đối với người học khi áp dụng vào thực tế. Bởi trong những hoàn cảnh với sắc thái biểu cảm khác nhau, lối diễn đạt phù hợp thực sự rất quan trọng. 19.      Giving someone good wishes ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần VI)

Học tiếng Anh 03/10/15, 16:05

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ hữu ích đối với người học khi áp dụng vào thực tế. Bởi trong những hoàn cảnh với sắc thái biểu cảm khác nhau, lối diễn đạt phù hợp thực sự rất quan trọng. 16. Leaving someone politely for a ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần V)

Học tiếng Anh 01/10/15, 14:21

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ hữu ích đối với người học khi áp dụng vào thực tế. Bởi trong những hoàn cảnh với sắc thái biểu cảm khác nhau, lối diễn đạt phù hợp thực sự rất quan trọng. 13. Responding to compliments or congratulations 13. ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần III)

Học tiếng Anh 25/09/15, 10:40

Những mẫu câu dưới đây được chia theo cách nói thân mật và trang trọng sẽ hữu ích đối với người học khi áp dụng vào thực tế. Bởi trong những hoàn cảnh với sắc thái biểu cảm khác nhau, lối diễn đạt phù hợp mang ý nghĩa quan trọng. 7.  Asking how someone ...

Mẫu câu giao tiếp thực hành (phần II)

Học tiếng Anh 24/09/15, 10:38

Những mẫu câu dưới đây sẽ hữu ích đối với người học khi áp dụng vào thực tế. Bởi trong những hoàn cảnh với sắc thái biểu cảm khác nhau, lối diễn đạt phù hợp mang ý nghĩa quan trọng. 4. Introducing someone 4. Giới thiệu về một người khác Less Formal Cách dùng thông thường Oh, Paul, ...

End of content

No more pages to load