Quốc hội Hy Lạp ủng hộ kế hoạch cải tổ

Khác 12/07/15, 08:27

Quốc hội Hy lạp vừa thông qua kế hoạch tăng thuế, giảm chi tiêu công và lương hưu mà Thủ tướng Hy Lạp - Alexis Tsipras muốn dùng để đổi lấy gói giải cứu. Đề xuất tái cơ cấu của chính phủ Hy Lạp đã nhận được 251 phiếu thuận, 32 ...

End of content

No more pages to load