Các cụm từ về chủ đề Năng lượng (Energy)

Học tiếng Anh 15/11/15, 18:13

Collocation là cách thức các từ kết hợp với nhau trong một ngôn ngữ nhằm tạo ra lời nói và câu viết tự nhiên. Chẳng hạn make/ repeat/ correct/ fix a mistake, take a bath hoặc have a shower. Collocation quan trọng vì chúng chiếm tỷ lệ lớn trong tiếng Anh hằng ...

End of content

No more pages to load