Cổ nhân chọn và dùng hiền tài như thế nào?

Văn hóa 16/12/22, 09:00

Người xưa cho rằng cái gốc của người làm quan nằm nền tảng đức hạnh. Nói về việc chọn lựa và cất nhắc hiền tài vào các vị trí trong chính quyền, người xưa cho rằng người có tài chỉ là phụ, người có đức mới quan trọng. Vậy cổ ...

End of content

No more pages to load