Hai chú mèo tình thương mến thương nhất hành tinh

Khác 06/08/16, 08:30

Chúng thường ôm nhau ngủ rất tình cảm trên “chiếc giường" quen thuộc từ lúc mới sinh. Mặc dù đã lớn hơn nhiều và không còn lọt thỏm trong tổ ấm này nữa, nhưng hai chú mèo dễ thương này vẫn không nỡ đổi chỗ ngủ. Mèo là loài động ...

Từ vựng: Động vật có vú (phần II)

Học tiếng Anh 24/09/15, 10:02

pony /ˈpoʊni/-/ˈpəʊni/ ngựa nhỏ foal /foʊl/-/fəʊl/ ngựa con, lừa con zebra /ˈzebrə/,/ˈziːbrə/ ngựa vằn bison /ˈbaɪsən/ bò rừng bison donkey /ˈdɒŋki/ con lừa sheep /ʃiːp/ cừu lamb /læm/ cừu con deer /dɪr/-/dɪəʳ/ con hươu fawn /fɔːn/ hươu nhỏ goat /goʊt/-/gəʊt/ con dê giraffe /dʒəˈrɑːf/ hươu cao cổ hog /hɔːg/ lợn rừng calf /kɑːf/ con bê cow /kaʊ/ bò cái (Nhấn vào ảnh để xem ...

End of content

No more pages to load