Bất kể người hay là Thần, chỉ cần chống lại Khương Tử Nha phò Chu phạt Trụ đều nhận một cái kết như nhau

Nhân sinh cảm ngộ 22/02/17, 15:38

Trong “Phong Thần diễn nghĩa” những bậc thần tiên đạo nhân cản trở Khương Tử Nha bảo vệ nhà Chu phạt Trụ, cuối cùng đều tự tìm tới họa diệt vong, đó là bài học mà lịch sử dạy cho con người, nhất định phải nhớ kỹ. Kể chuyện ôn thần ...

End of content

No more pages to load