8 cảnh giới làm người cao nhất của bậc trí huệ

Văn hóa 16/12/17, 06:30

Cảnh giới cao nhất khi làm người là biết mà giả vờ như không biết. Rõ ràng là điều gì mình cũng hiểu, cũng thông nhưng lại tỏ ra không biết gì. Đây là người không phô trương, không đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, luôn bình dị, ...

End of content

No more pages to load