Việt Nam thu hút hơn 200 dự án FDI mỗi tháng

Khác 27/07/16, 18:05

Trong 7 tháng đầu năm 2016, trung bình mỗi tháng Việt Nam có thêm hơn 200 dự án FDI được đăng ký mới và gần 100 dự án khác đăng ký tăng vốn. Con số trên được tính ra khi số liệu thống kê cho thấy Việt Nam đã cấp phép ...

70 năm dân cày vẫn nghèo

Khác 02/09/15, 06:07

Trước đây 70 năm nông dân theo tiếng gọi của Đảng đã làm nên cuộc khởi nghĩa thành công, lúc đó mục tiêu là dân cày có ruộng và độc lập tự do. Cả nước đang kỷ niệm 70 năm ngày độc lập, nhưng cũng ngậm ngùi vì nông dân ...

End of content

No more pages to load