Tại sao nói “danh có chính thì ngôn mới thuận”

Trí huệ cổ nhân 26/10/16, 11:26

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe mọi người nói về "danh phận", "danh chính ngôn thuận" hay "danh không chính thì ngôn không thuận". Vậy câu này dùng để chỉ điều gì và nguồn gốc ra đời như thế nào? Năm 501 trước công nguyên, Khổng Tử 51 tuổi ...

End of content

No more pages to load