Một lễ cầu siêu ở Vân Đồn

Nghệ thuật 19/08/21, 11:00

Chuông bính boong thỉnh vào cõi mênh mang; những giọt sáng trưng loá nắng Lục Đầu Giang!... Những giọt nước sáng trưng lăn lăn từ Lục Đầu Giang xuôi về phía biểnRì rầm câu chuyện chống Nguyên MôngDùng dắng cửa sôngTrùng dương ngăn ngắtMênh mang sóng dội ức vạn nămVang vọng ...

End of content

No more pages to load