Nỗi tiếc hận của vợ Khương Tử Nha

Trí huệ cổ nhân 11/05/20, 15:30

Người xưa giảng “Vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”. Thế nhưng Mã thị đến gần chết rồi vẫn không tin Khương Tử Nha làm nổi việc lớn. Khương Tử Nha (1156 TCN - 1017 TCN) là một nhà quân sự và chính trị vĩ đại, vị khai ...

End of content

No more pages to load