Thái Ngọc: Người đàn ông hơn 40 năm không ngủ

Khác 04/09/15, 05:25

Ngủ là một nhu cầu thiết yếu của con người. Và tuy nghỉ ngơi không luôn đồng nghĩa với trạng thái bất tỉnh mà con người chúng ta trải nghiệm, nhưng đối với đại bộ phận thế giới động vật thì ngủ là bắt buộc. Ngay cả quan điểm cho ...

End of content

No more pages to load