Tại sao nói “chỗ nào bỏ qua được thì cho qua”?

Văn hóa 09/08/15, 09:24

Diêu Khoan (姚宽), văn nhân triều Tống, từng ghi lại một điển tích trong «Tây Khê tùng ngữ» (西溪丛语): Có một đạo sĩ khi chơi cờ thường hay nói “xin nhường một nước”, nghĩa là để người đi trước, chiếm ưu thế trên bàn cờ. Chữ “tha” ngoài ý nghĩa là ...

End of content

No more pages to load