Cách hỏi thông tin trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 17/12/15, 10:13

Bài viết cung cấp cho độc giả các mẫu câu để hỏi và trả lời thông tin một cách lịch sự bằng tiếng Anh cùng các đoạn hội thoại mẫu. Cách hỏi nhân viên hay ở quầy tư vấn, hỗ trợ (Hello.) Can / Could I have ….. please? (Falling intonation) (Xin ...

End of content

No more pages to load