Từ năm 2018, dự kiến tổ chức thí điểm đấu giá biển số xe đẹp đối với ô tô tại 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ. Đến năm 2020, sẽ tổ chức triển khai trên cả nước.

Từ 1/1/2018, luật Quản lý, sử dụng tài sản công chính thức có hiệu lực. Bộ CA đã tổ chức lấy ý kiến xây dựng đề án “Đấu giá quyền lựa chọn số của biển số xe ô tô”. Theo khoản 7 điều 4 quy định: “Kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước” là tài sản công.

Hiện, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, có quy định nội dung kho số của biển số phương tiện cơ giới đường bộ là tài sản công và có thể bán đấu giá theo quy định. Dự kiến trong tháng 12, Bộ CA sẽ trình Chính phủ đề án nói trên.

Từ năm 2018, những biển số xe đẹp như trên sẽ được tổ chức đấu giá. (Ảnh: Thanh Niên).

Đề án triển khai được chia làm 2 giai đoạn:

  1. Từ năm 2018, tổ chức thí điểm bán đấu giá biển số ô tô tại 5 TP trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM, Cần Thơ; và một số địa phương khác có nhu cầu như Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh…
  2. Đến năm 2020, sẽ triển khai trên cả nước.
Quy trình đấu giá biển số “khủng”. (Đồ họa: Thanh Niên).

Trước đó, Bộ CA đã có dự thảo lần 2 về đề án này. Năm 1993, Bộ đã chỉ đạo CA TP. Hải Phòng nghiên cứu, tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn. Khi chuẩn bị triển khai thì báo chí và dư luận xã hội chưa đồng thuận nên Thủ tướng yêu cầu ngừng thực hiện.

Đến năm 2008, CA một số địa phương cũng tổ chức đấu giá biển số xe theo nguyện vọng người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo về việc đấu giá biển số xe gặp vướng mắc, không thống nhất giữa các bộ về cơ sở pháp lý và việc quản lý biển số trúng đấu giá. Vì vậy, cả hai lần tổ chức bán đấu giá biển số xe đều phải tạm hoãn do chưa đủ cơ sở pháp lý.

Theo dự thảo, người tham gia đấu giá cần có đủ một số điều kiện để tham gia đấu giá. Chủ xe có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương nào thì được tham gia đấu giá quyền lựa chọn số của biển số xe có ký hiệu tại địa phương đó. Chủ xe khi đã chọn số theo hình thức cấp biển số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe hoặc hình thức chọn số trong kho số đã niêm yết giá sẽ không được quyền tham gia đấu giá và các hình thức lựa chọn khác.

Nội dung dự thảo nêu rõ, mỗi biển số gắn duy nhất một xe, khi chuyển nhượng trong cùng địa phương thì biển số đó được CA làm thủ tục sang tên cho chủ mới cùng với xe. Trường hợp xe bị hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do nguyên nhân khách quan, xe bị mất không tìm được, hết niên hạn sử dụng thì biển số được cơ quan CA thu hồi, hủy và không cấp lại.

Khôi Minh