Đây là những hình ảnh minh chứng hùng hồn rằng tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào, thậm chí vào những lúc ta không ngờ đến nhất.

Bright side đã thu thập được một bộ sưu tập hình ảnh chớp đúng khoảnh khắc trước khi tai nạn xảy ra.

Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
“Hoa lửa” đẹp đấy nhưng có thể đốt rụi cả khu không chừng!
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Câu trả lời cho thắc mắc: làm thế nào để có một tấm tự sướng để đời?
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Bà chậm…tay quá rồi!
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Cứ tưởng có tấm tự sướng cực ngầu trên lưng ngựa, ai dè lại thành tai nạn để đời.
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Nhảy sóng phiên bản… ngã sấp mặt.
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Sau đó ư? Không có sau đó!
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Dù xe mắc ở cây vẫn cứ phải ngầu trước đã.
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau rồi.
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Màn song phi cả tấn thế này thì….
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Là đàn ông, anh đã quen phải mạnh mẽ. Giờ muốn yếu đuối được dựa vào người khác nhưng có vẻ.. ”đời không cho yếu đuối”.
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Thỏa mãn ước mơ… được bay.
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Nào ta cùng bay…
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Những khoảnh khắc thót tim ‘1s’ trước khi tai nạn ập đến
Những khoảnh khắc thót tim '1s' trước khi tai nạn ập đến
Duy nhất bản thân bị cả thế giới quay lưng.

NguyễnThoa